In August 2008, academics, human rights activists and artists from Turkey, Greece, Austria and Germany held a series of meetings in the Greek island of Chios and Dikili. The group later named itself "Kayiki".

The main theme of these meetings were to seek for ways to enhance the living conditions of the refugees who are trying to reach Greece via the Aegean Sea almost every day and to raise the voice against the deaths occurring during their “journey for hope”.

As a result of these meetings, The Kayiki Group took some concrete decisions such as to increase the interaction of both countries’ NGOs, to better keep track of the refugees and violations against these in order to take necessary precautions and to raise a campaign to increase awareness. The movies, postcards and the radio spots are available in Turkey and Greece primarily, as well as the whole Mediterranean countries and other countries.Τον Αύγουστο του 2008, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλλιτέχνες από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γερμανία, πραγματοποιήθηκε μια σειρά συναντήσεων στο ελληνικό νησί της Χίου και Ντικιλί. Η ομάδα ονομάστηκε αργότερα το ίδιο "Kayiki".

Το κύριο θέμα των συναντήσεων αυτών ήταν να αναζητήσει τρόπους για να ενισχύσουν τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα μέσω του Αιγαίου Πελάγους σχεδόν κάθε μέρα και να αυξήσει τη φωνή κατά των θανάτων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της «ταξίδι της ελπίδας" τους.

Ως αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων, η Kayiki ομάδα πήρε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, όπως να αυξηθεί η αλληλεπίδραση των ΜΚΟ και των δύο χωρών, για να κρατήσει την καλύτερη παρακολούθηση των προσφύγων και των παραβιάσεων ενάντια σε αυτές, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να αυξήσει μια εκστρατεία για να αυξήσει συνειδητοποίηση. Οι ταινίες, κάρτες και τα ραδιοφωνικά σποτ είναι διαθέσιμα στην Τουρκία και την Ελλάδα κατά κύριο λόγο, καθώς και το σύνολο μεσογειακές χώρες και σε άλλες χώρες.2008 yılının Ağustos ayında Türkiye, Yunanistan Avusturya ve Almanya’dan bu konuda çalışan akademisyen, aktivist ve sanatçılar Sakız (Chios) ve Dikili’de bir dizi toplantı yaptılar. Grup daha sonra kendini ‘Kayiki’ olarak adlandırdı.

Bu toplantıların ana konusu, çok tehlikeli bir yolculuk sonucu hemen hergün Türkiye’den Yunanistan’a genellikle Ege Denizi üzerinden geçmeye çalışan mültecilerin yaşam koşullarını bir parça olsun düzeltmenin yollarını aramak ve bu “umut yolculukları” sırasında meydana gelen ölümlere karşı bir ses yükseltmekti.

Kayiki grubu bu toplantılar sonucunda her iki ülkenin sivil toplumları arasındaki iletişimi arttırmak, mültecileri ve başlarına gelen hak ihlallerini daha sağlıklı takip ederek önlemler almak ve bir bilinçlendirme kampanyası gerçekleştirmek gibi somut kararlar aldı.

Bu amaçla televizyonda ve internet ortamında göstermek için 45 saniyelik filmler, video spotları ve kartpostallar hazırlandı. Bu ürünlerde kullanılan fotoğraflar, konularında uzman fotoğraf sanatçıları tarafından gönüllü olarak hazırlandı. Filmler, basılı malzeme ve spotları 2009 yılında öncelikle Türkiye ve Yunanistan olmak üzere bütün Akdeniz ülkelerinde ve diğer ülkelerde yayınlandı.
In August 2008, academics, human rights activists and artists from Turkey, Greece, Austria and Germany had meetings on the Greek islands of Chios and in Dikili. The group named itself "Kayiki".